postheadericon Állományegységek

 

Felnőtt könyvtár
Kézikönyvtár
Felnőtt és ifjúsági kézikönyvek
 
Ide tartoznak: kézikönyvek, lexikonok, szótárak (nagy), általános és szakstatisztikák, adattárak, jogszabálygyűjtemények, térképek, útikönyvek, egyes szépirodalmi gyűjtemények, továbbá minden olyan dokumentum, amelyet a könyvtár vezetője a prézens állományba kijelöl.
A kézikönyvtár kötetei nem kölcsönözhetőek az ifjúsági részlegben, a felnőtt részlegben max. 3 napra adható kölcsön a kért kötet térítés ellenében.
Gyermekkönyvtár
A gyermekkönyvtár szolgáltatásai közé tartozik a témafigyelés, irodalomkutatás helyben olvasás (kézikönyvtár, folyóiratok), író-olvasó találkozó, könyvtári foglalkozások (tematikus, könyvtárhasználati), rendhagyó irodalom órák, kiállítások, nyári táborok (Tündér/olvasó/tábor).
Emellettországos és megyei szintű szövegértési versenyekre készít fel diákokat, regionális szintű olvasónapló pályázatot hirdet ( a szervezés a feladatlapok elkészítésétől, a jelentkező csapatok-egyének könyvtári tájékoztatásáig, a beérkezett pályázatok értékeléséig, a verseny koordinálásáig tart.)
Rendezvényei között az idén többek között a pályázati lehetőségeknek köszönhetően gyarapodott az óvodásoknak összeállított tematikus, tehetséggondozó foglakozások száma. Ilyen volt a "Melódia", Birodalom kapuja, Olvass Velem, Olvass Nekem ' elnevezésű mesefoglalkozás-sorozat.
A gyermekkönyvtár játszóházzal, kézműves foglalkozással jelenik meg a városi rendezvényeken.
Nyári foglakozásaink körét - az immár hagyományos olvasótáborunk mellett-, tovább bővítette városunk épített örökségét és a népi díszítőművészetet, hagyomány megismertetését szolgáló táborokkal (Örökség tábor, Szorgos Kezek barkácsdélelőttel és a Tündérkuckóval). Az Olvasónapló pályázaton résztvevők száma folyamatosan nő a 2013. évben 49 alsó, 38 felső tagozatos jelentkezett
A gyermekkönyvtári részlegben is megtörtént 2012 novemberétől az átállás a huntéka katalogizáló és kölcsönző modul segítségével a számítógéppel történő kölcsönzésre. Az állomány feldolgozása, gépi ellenőrzés, nyilvántartás-statisztika vezetése folyamatos. A gyermekkönyvtár honlapját www.tunderkonyvtar.hu rendszeresen frissítjük az aktuális programjainkról hírt adva, ennek köszönhetően látogatottsága folyamatos, s egyre többen élnek a weblap által adott információ lehetőségével.
 
Helyismereti részleg
Helyismereti gyűjteményünk- őrzi a város és környéke emlékeit, a településhez kötődő írók, művészek alkotásait.
A TÁMOP 3.2.4 konzorciumi pályázattal könyvtárunk kapcsolódhat ahhoz a közös megyei helyismereti adatbázishoz, amely biztosítja majd a kulturális és közhasznú tartalmakat, valamint a helytörténeti és helyismereti információkat. Ezen pályázati forrásból megvalósuló rendezvényeink pedig hozzájárultak városunk és a Sárrét kulturális értékeinek megőrzéséhez.
Rendszeres a helyismereti sajtófigyelés, a cikk-kivágatok gyűjtése. Folyamatban van a helyismereti cikkanyag szkennelése, valamint adatbázis formájában tárgyszavak alapján kereshetővé tétele /az adott cikkről készült leírást hozzárendeljük hivatkozásként a beszkennelt dokumentumhoz./ lásd Hajdú-Bihar megyei közös helyismereti gyűjtemény JaDoX webes felülete.
Kiemelt helyet foglal el tehát a helyismereti állomány digitalizálása, melynek eredményeként megvalósulhat az állomány védelme és az olvasóink magasabb szintű kiszolgálása. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése.
Ugyanakkor a helyismereti információk szolgáltatásával segítséget adunk az önkormányzat és különböző intézmények /múzeum, iskolák/ rendezvényeinek, kiállításainak lebonyolításához.
 
 
Segédkönyvtár
Itt helyezzük el a belső használatra szánt, a szakmával foglalkozó könyveket, jogszabályokat, könyvészeteket, bibliográfiákat, házi adattárakat, módszertani kiadványokat és egyéb, a közművelődésre, közgyűjteményekre vonatkozó fontosabb dokumentumokat.
 
 

 

Hangoskönyvek
Anyagát elsősorban szépirodalmi és komolyzenei-népzenei anyagok alkotják. Magyar és nem magyar nyelven.
Az állomány kölcsönözhető. A hangoskönyvek beszerzésénél gondolunk a vak-és gyengénlátó olvasóink körére.

 

 

Braille könyvek listája
 • 1000 kérdés híres emberekről (1-4)
 • A magyar pontírás szabályai
 • A.A. Milne : Micimackó (1-4)
 • Angol nyelvkönyv 4. kötet
 • Arany János: Toldi (2 pld)
 • Arany János: Toldi estéje
 • Arany János: Toldi szerelme
 • Czobor: Angol (1-3)
 • Fekete István: Vuk (1-2)
 • Hangoskönyvtár Katalógus (1-3)
 • Hegedűs G.: Erdőntúli veszedelem (1-3)
 • Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
 • Kedves mesék
 • Lázár E.: Szegény Dzsoni és Árnika
 • Márley, S.: Win95 (1-3)
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (1-4)
 • Móra Ferenc: Kincskereső Kisködmön (1-3)
 • Német nyelvkönyv (7kötet)
 • Örkény István: Egyperces novellák (1-4)
 • Romhányi József: Szamárfül
 • Timár F.: Német kezdő (6kötet)
 • Torna otthon 1-2
 • Vakok képzetvilága (1-7)
 • Vakok világa folyóirat: 2004/10-12
 • Varró: Használjuk a számítógépet (1-2)