postheadericon Évfordulók

 

Szeptemberben történt – évfordulók

 

1951. szept. 1.

Megnyitotta kapuit az Állami Óvónőképző Intézet.

 

1963. szept. 1.

Elkészült a gimnázium új, 12 osztály befogadására alkalmas épülete.

 

1978. 09. 30.

Új Múzeumi Épület Püspökladányban

A Karacs Ferenc Iskolamúzeum új épületet kapott a püspökladányi tanácstól, függetlenített muzológussal folytathatja munkáját Karacs Ferenc Múzeum néven.

Forrás: HB-NAPLÓ 1978.09.30.

 

1978. szeptemberben

Megalakult a Sárréti Népi Együttes Tánckara 18-20 taggal, Muszka János vezetésével. 35 éve

 

1980. 09. 19.

Sportcsarnok épül Püspökladányban. A csarnok 36 méter hosszú és 24 méter széles lesz. Az épület szolgálja majd a tömeg-, a minőségi és az iskolai sport céljait.

Forrás: HB-NAPLÓ 1980.09.19.

 

1981. 09. 09.

Új óvodát avattak a közelmúltban Püspökladányban a Honvéd utcán. Az intézményben száz gyermeknek az elhelyezésére van lehetőség.

Forrás: HB- NAPLÓ 1981.09.09.

 

2003. 09. 11.

Megkapta működési engedélyét a Ladányi Gyógycentrum

Szeptember 1-jétől a gyógyvíz méginkább elviszi a város hírét a nagyvilágba, hiszen balneológiai és reumatológiai hasznosításra gyógycentrum kezdte meg működését. A centrumot a mai gyógyászati elvek alapján, a legmodernebb felszerelésekkel adták át.

Forrás: HB- NAPLÓ 2003.09.11.

 

2007. 09. 22.

Hosszú évek után először volt szüreti mulatság a Sárrét " fővárosában". "Jó bor, jó egészség" címmel rendezett szüreti mulatságot a püspökladányi Kossuth Olvasókör Egyesülete és Püspökladány és Környéke Fogathajtói szeptember 22-én, a Dorogi Márton Művelődési Központ udvarán. Az esemény célja az őszi szokások újjászületése és a hagyományőrzés volt.


 
 
 
 
 
 
ÉVFORDULÓK HAJDÚ -BIHARBAN 2013
 
DECEMBER
 •  
   
 
OKTÓBER
 
 • 1693. okt. közepe. Tatárok pusztították a Tiszántúlt. Berettyóújfaluból, Derecskéről és Diószegről 6 ezernél több foglyot hurcoltak el. 320 éve
 • 1918. okt. Debrecen. Megnyílt az egyetemen az Orvostudományi Fakultás. 95 éve
 • 1953. okt. Biharkeresztes. Bevezették a villanyvilágítást. 60 éve
 • 1973. okt. 1. Hajdúnánás. Leleplezték Maghy Zoltán költő emléktábláját. Megnyitották a hajdú-bihari múzeumi és műemléki hónapot. 40 éve
 • 1978. okt. 1. Püspökladány. Felavatták az önálló intézménnyé vált Karacs Ferenc Múzeum új épületét. 35 éve
 • 1953. okt. 2. Szép Ernő költő, író e napon Budapesten elhunyt. Szoboszlón volt diák. Ott, Debrecenben és Mezőtúron járt középiskolába. Műveiben ábrázolt szoboszlói, alföldi embereket is. 60 éve
 • 1908. okt. 2. Debrecen. A villamos-telep megkezdte működését, „akkor gyultak fel először az utzai ivlámpák". (Forrás: Debreczeni Képes Kalendáriom. – 1910. – p. 178-181.) 105 éve
 • 1973. okt. 2. Hajdúszoboszló. Megnyitották a Bocskai Múzeum állandó kiállítását és felavatták Szép Ernő emléktábláját. 40 éve
 • 1973. okt. 3. Hajdúdorog. Leleplezték Görög Demeter emléktábláját. 40 éve
 • 1953. okt. 4. Furta. Bevezették a villanyvilágítást. 60 éve
 • 1958. okt. 4. Pálfy Erzsébet Jolán grafikus e napon Debrecenben elhunyt. 55 éve
 • 1913. okt. 5. Hajdúdorog. Miklósy Istvánt felszentelték és "...püspöki székébe, hatalmába, jogaiba a pápai bullával székesegyházzá emelt hajdudorogi gör. katholikus templomban csaknem huszezer hivő jelenlétében beültették és beiktatták ..." (Forrás: Debreczeni Képes Kalendáriom. 1914. p. 57-61.) 100 éve
 • 1678. okt. 6. Komáromi Csipkés György egyházi író, fordító, református lelkész e napon Debrecenben elhunyt. Feltételezik, hogy Debrecenben tanult, mert 1650-ben debreceni ösztöndíjjal utazott külföldre tanulni. Debrecenben a főiskolán bölcseletet és keleti nyelveket tanított. Az első angol nyelvtant ő írta magyarul. Márkus Mihály 65 munkáját sorolta fel (1990). Fő műve a Magyar Biblia, avagy az Ó ‘s Uj testamentum könyveiből álló teljes szentírás magyar nyelven (Leyden, 1685). A cenzúra megtévesztésére nyomtatta az 1685-ös dátumot, a mű valójában 1718-ban jelent meg. Ez a Károli-biblia átdolgozása. 335 éve
 • 1773. okt. 8. Tapolcsányi (Pál) Gergely kegyesrendi áldozópap, tanár, tartományfőnök e napon Szegeden elhunyt. Debrecenben tanult, itt szentelték pappá, hittudományt tanított, iskolaigazgató, egyházi szónok és plébános is volt. Négy műve jelent meg. 140 éve
 • 1883. okt. 8. Klimó István festőművész e napon Debrecenben született. 130 éve
 • 1913. okt. 8. Balogh Ferenc egyházi író, főiskolai tanár e napon Debrecenben elhunyt. A református kollégiumban az egyháztörténeti tanszék tanára, közben négyszer az internátus igazgatója is volt. Tanári székfoglalóját Méliusz Péter hatásáról tartotta. Emlékverset is írt hozzá. 1910-ben már 550 cikkét tatották számon. Jelentős könyve A magyar protestáns egyháztörténelem részletei a reformáció korától jelenig (Debrecen, 1879). Ebben a magyar bibliafordítások bibliográfiáját is közli. Munkásságát Ötvös László is feldolgozta Balogh Ferenc életműve c. könyvében (Debrecen, 1997). 100 éve
 • 1973. okt. 8. Létavértes. Felavatták Josif Vulcan (1841-1907) bihari román író, lapszerkesztő emléktábláját. 40 éve
 • 1978. okt. 9. Hajdúszoboszló. Thököly Imre nevét vette fel a 2. számú Általános Iskola. Felavatták az épület falán lévő Thököly-emléktáblát. 35 éve
 • 1893. okt. 10. Kettesy Aladár szemész, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, az első magyar nyelvű szemészeti optikai mű szerzője e napon Szegeden született. 1921-től a debreceni szemklinikán tanársegéd, majd egyetemi magántanár, rendes tanár és a klinika igazgatója. Számos műtéti eljárást dolgozott ki. 120 éve
 • 1943. okt. 10. Debrecen. A Déri Múzeumban megnyílt az Oláh Gábor emlékszoba. 70 éve
 • 1973. okt. 10. Debrecen. Új óvodát avattak a Szabó Kálmán utcán. 40 éve
 • 1908. okt. 11. Kiss István újságíró, szerkesztő e napon Debrecenben született. 105 éve
 • 1923. okt. 11. Karczag Vilmos író, újságíró, színházigazgató e napon Bécsben elhunyt. Debrecenben gyakran Kis Vitéz álnéven jelentek meg írásai. Drámákat is írt. Két elbeszéléskötete Debrecenben jelent meg, amelyek debreceni embereket is ábrázolnak. 90 éve
 • 1968. okt. 13. Álmosd. Műemlékké nyilvánították a Kölcsey-házat ünnepélyes keretek között. 45 éve
 • 1813. okt. 14. Török József orvos, szakíró, főiskolai tanár e napon Alsóváradon született. A kollégiumban bölcseletet, jogot, teológiát hallgatott. Ott ő volt az Olvasó Társulat egyik alapítója, majd később – pesti orvosi tanulmányai és gyakorló orvosi munkája után – ő lett a Debreceni Kollégium vegytan-, növény- és ásványtan tanszékének vezetője. Összegyűjtötte a magyar irodalomban megjelent természettudományi és orvosi műszavakat, könyvet írt az egészséget nem rontó szépítőszerekről (1842) és hazánk nevezetes gyógyvizeiről, fürdőiről is (1848). 200 éve
 • 1933. okt. 14. Végh Antal író, szociográfus e napon Jánkmajtison született. Egy évig a debreceni Fazekas-, majd a református gimnáziumban tanult. 1952-56-ban képesítés nélküli pedagógusként dolgozott Gáborjánban, ahol 1956-ban a forradalmi bizottság titkára lett. Debrecenben kezdte irodalmi munkásságát. Elbeszéléseit az Alföld című folyóirat közölte. Debreceni kollégiumi diákéveit Akkor májusban esett a hó című regényében ábrázolta. 80 éve
 • 1993. okt. 15. Bocskaikert. A település e napon önálló község lett. 20 éve
 • 1923. okt. 16. Miskolczi László festőművész e napon Hajdúböszörményben született. Szívesen festett ottani utcákat, házakat, embereket. Egy ízben elnyerte a Debreceni Országos Nyári Tárlat fődíját is. 90 éve
 • 1968. okt. 16. Horváth Lajos, Bihardancsháza költője e napon elhunyt. 45 éve
 • 1953. okt. 17. Debrecen. Magyarországon a Csokonai Színház mutatta be elsőként Mona Brand ausztráliai írónő "Hamilton család" című színművét. 60 éve
 • 1858. okt. 18. Magoss György ügyvéd, Debrecen polgármestere (1923/28) e napon Egriben született. 155 éve
 • 1978. okt. 19. Debrecen. Szokolay Sándor zeneszerző szerzői estjét tartották. 35 éve
 • 1878. okt. 21. Krúdy Gyula író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere e napon Nyíregyházán született. A Debreczeni Ellenőr és a Debreczeni Reggeli Újság közölte először Nyíregyházáról küldött írásait. 1895 szeptemberétől a Debreczeni Ellenőr munkatársa. A városban töltött három hónap nagy hatással volt későbbi sorsára. 135 éve
 • 1968. okt. 21. Debrecen. A Csokonai Színház művészeiből alakult Tarkabarka kabaré bemutatkozó előadását tartották. 45 éve
 • 1978. okt. 21. Józsa. Felavatták az új művelődési és ifjúsági házat. 35 éve
 • 1998. okt. 21. Debrecen. A Malompark Üzletközpontot ünnepélyes átadták. A Praktiker és az Interspar nyitott itt áruházat. 15 éve
 • 1868. okt. 22. Debrecen. A Debreceni Felsőbb Gazdasági Tanintézet megnyitotta kapuit. Ezzel kezdetét vette a városban az agrár felsőoktatás. 145 éve
 • 1978. okt. 22. Hajdúböszörmény. Felavatták Káplár Miklós festőművész emlékházát. Az épületben kiállítás is nyílt a művész alkotásaiból. Káplár Miklós-emléktáblát lepleztek le a Káplár u. 1. sz. alatti házon. 35 éve
 • 1903. okt. 23. Szücs Sándor etnográfus, író, múzeumigazgató, a "Sárrét krónikása", a Bihari Népfőiskola megszervezője e napon Biharnagybajomban született. 110 éve
 • 1933. okt. 25. Fekete Borbála festőművész e napon Szentpéterszegen született. 80 éve
 • 1913. okt. 26. Könyves Tóth Sámuel református lelkész e napon Álmosdon elhunyt. 100 éve
 • 1998. okt. 26. Debrecen. A Kollégium napját tartották a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium rendezésében. Felavatták Bay Zoltán fizikus domborművét, Győrfi Lajos szobrászművész alkotását. 15 éve
 • 1888. okt. 27. Nagy Pál gimnáziumi tanár e napon Debrecenben elhunyt. A Debreceni Református Kollégiumban természettudományi tárgyakat tanított. Pálfy József szerint ő teremtette meg Bugyi Sándor debreceni talyigás alakját és éveken át írt róla történeteket a Villám című debreceni élclapba. A Bugyi-könyveket viszont Simon István írta. 125 éve
 • 1998. okt. 27. Debrecen. A kipusztult állatfajokra emlékező emlékoszlopot , Győri László szobrászművész alkotását avatták fel a debreceni állatkertben. 15 éve
 • 1978. okt. 31. Hajdúnánás. Felavatták Hondromatidisz Rigasz “Várandós nő” című köztéri szobrát a rendelőintézet előtt. 35 éve